Maklumat Pelayanan

  • 08 Juli 2020

MAKLUMAT PELAYANAN

MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, MAKA BERSEDIA

MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

  • 08 Juli 2020